jueves, 10 de junio de 2010

Fukuda Kanon - Usagi no Dance

Referencia: Kokko CLub

romaji
sosora sora sora
usagi no dansu
taratta ratta ratta
ratta ratta ratta ra
ashi de keri keri
pyokko pyokko odoru
mimi ni hachimaki
ratta ratta ratta ra

sosora sora sora
kawaii dansu
taratta ratta ratta
ratta ratta ratta ra
ton de hane hane
pyokko pyokko odoru
ashi ni akagutsu
ratta ratta ratta ra

sosora sora sora
usagi no dansu
taratta ratta ratta
ratta ratta ratta ra
ashi de keri keri
pyokko pyokko odoru
mimi ni hachimaki
ratta ratta ratta ra

Kanji
ソソラ ソラ ソラ 兎のダンス
 タラッタ ラッタ ラッタ
 ラッタ ラッタ ラッタラ
 脚(あし)で 蹴り(けり)蹴り
 ピョッコ ピョッコ 踊(おど)る
 耳に鉢巻(はちまき)
 ラッタ ラッタ ラッタラ

ソソラ ソラ ソラ 可愛いダンス
 タラッタ ラッタ ラッタ
 ラッタ ラッタ ラッタラ
 とんで 跳ね(はね)跳ね
 ピョッコ ピョッコ 踊(おど)る
 脚に赤靴(あかぐつ)
 ラッタ ラッタ ラッタラ

No hay comentarios:

Publicar un comentario