viernes, 24 de junio de 2011

Neko Jump - Poo (Tai version)

Romaji
kaowaa diine diina taadai fan hen guu
uuga muran chajaa nua kuu
rao go yan maikuu maikuu ija fan hen guu
fantiirai go hen kee puu
miiteepuu kamtoo YAI YAI...
miiteepuu kamtoo maak MY...
taataan go naakluua (taataan go naakluua )
indouu innaa kluua tamgai la ka?

oo nonono yaan nii maidii
oo nonono yaan nii sonsai maidii
oo nonono yaan nii naa kluua konjaben fan raai
oo nonono yan nii mai ao
oo nonono yan nii sonsai mai ao
oo nonono taa hen kaepuu la yuukon dii-ao dii kwaa

kaowaa diine diina taadai fan hen guu
uuga muran chajaa nua kuu
rao go yan maikuu maikuu ija fan hen guu
fantiirai go hen kee puu
miiteepuu kamtoo YAI YAI...
miiteepuu kamtoo maak MY...
taataan go naakluua (taataan go naakluua )
indouu innaa kluua tam gai la ka?

oo nonono yaan nii maidii
oo nonono yaan nii sonsai maidii
oo nonono yaan nii naa kluua konjaben fan raai
oo nonono yan nii mai ao
oo nonono yan nii sonsai mai ao
oo nonono taa hen kaepuu la yuukon dii-ao dii kwaa

oo nonono yaan nii maidii
oo nonono yaan nii sonsai maidii
oo nonono yaan nii naa kluua konjaben fan raai
oo nonono yan nii mai ao
oo nonono yan nii sonsai mai ao
oo nonono taa hen kaepuu la yuukon dii-ao dii kwaa

oo nonono yaan nii maidii
oo nonono yaan nii sonsai maidii
oo nonono yaan nii naa kluua konjaben fan raai (na na na)
oo nonono yan nii mai ao
oo nonono yan nii sonsai mai ao
oo nonono taa hen kaepuu la yuukon dii-ao dii kwaa


Kanji

カオワーディーネディーナターダイファンヘングー
ウーガムランジャジャァヌアクー
ラオ ゴ ヤンマイクーマイクーイジャファンヘングー
ファンティーライ ゴ ヘンケープー
ミーテープーカムトーヤイヤイ
ミーテープーカムトーマークマーイ
ターターン ゴ ナークルア(ターターン ゴ ナークルア)
インドゥーインナークルア タムガイ ラ カ

オーノノノ ヤーンニーマイディー
オーノノノ ヤーンニーソンサイマイディー
オーノノノ ヤーンニーナークルア コンジャベンファンラーイ
オーノノノ ヤーンニーマイアオ
オーノノノ ヤーンニーソンサイマイアオ
オーノノノ ターヘンケープー ラ ユーコンディアオディークワー

カオワーディーネディーナターダイファンヘングー
ウーガムランジャジャァヌアクー
ラオ ゴ ヤンマイクーマイクーイジャファンヘングー
ファンティーライ ゴ ヘンケープー
ミーテープーカムトーヤイヤイ
ミーテープーカムトーマークマーイ
ターターン ゴ ナークルア(ターターン ゴ ナークルア)
インドゥーインナークルア タムガイ ラ カ

オーノノノ ヤーンニーマイディー
オーノノノ ヤーンニーソンサイマイディー
オーノノノ ヤーンニーナークルア コンジャベンファンラーイ
オーノノノ ヤーンニーマイアオ
オーノノノ ヤーンニーソンサイマイアオ
オーノノノ ターヘンケープー ラ ユーコンディアオディークワー

オーノノノ ヤーンニーマイディー
オーノノノ ヤーンニーソンサイマイディー
オーノノノ ヤーンニーナークルア コンジャベンファンラーイ
オーノノノ ヤーンニーマイアオ
オーノノノ ヤーンニーソンサイマイアオ
オーノノノ ターヘンケープー ラ ユーコンディアオディークワー

オーノノノ ヤーンニーマイディー
オーノノノ ヤーンニーソンサイマイディー
オーノノノ ヤーンニーナークルア コンジャベンファンラーイ
オーノノノ ヤーンニーマイアオ
オーノノノ ヤーンニーソンサイマイアオ
オーノノノ ターヘンケープー ラ ユーコンディアオディークワー

No hay comentarios:

Publicar un comentario